SAU31 | SAV31

 

 

 

 

特  性

 

Ø       带有特殊增益功率放大器是中至大功率发射机的一个理想选择

Ø       增加的可靠性,不中断的性能和高效率。

Ø       先进的模块设计确保简单的可用性和维护工作

Ø       用于终端/设备的按键式操作增加了可用性和控制能力,使得操作使用非常简单

Ø       由于不锈钢底座只有5HE高度,整个功放非常紧凑和坚固